Articles by: docent Furman

Powstają nowe instalacje fotowoltaiczne – Łódź miastem, które korzysta z możliwości energii odnawialnej

Continue

Czy przemysł włókienniczy w Łodzi to już historia?

Continue