Read Comments

Profesjonalne usługi napawania

Czym jest napawanie?

Napawanie jest metodą spawalniczą, która ma za zadanie odnowić metalowe części lub uzupełnić ubytki w maszynach. Jak wygląda cały proces spawalniczy? Nadtopiona powierzchnia metalu otrzymuje warstwę spoiny. A w efekcie powstaje napoina. Technik napawania jest wiele. Usługi napawania można wykonywać za pomocą otulonej elektrody. Metodę wykorzystuje się do spawania i napawania. Jest to bardzo popularna metoda ze względu na niewielkie koszty wykonania usługi i dostęp do rozmaitych elektrod. Najczęściej metoda znajduje swoje zastosowanie podczas niedużych prac i regeneracji części.

Rodzaje napawania

Kolejną metodą są usługi napawania gazowego. Na czym polega to rozwiązanie? Po pierwsze specjalista nadtapia powierzchnię napawanej części przy użyciu płomienia gazowego. Tutaj stosuje się acetylen, który gwarantuje płomień nawet do 3000 stopni Celsjusza. Dzięki gazowi otrzymujemy idealnie gładkie napoiny. Jedynym minusem jest to, że są one niewielkiej grubości. Niski udział materiału podłoża zapewnia nam twarde i wytrzymałe powłoki nawet podczas pierwszego przejścia. To, co sprawia trudność specjalistom podczas pracy to otrzymanie właściwej regulacji płomienia.

Napawanie łukowe wykorzystuje nietopliwą elektrodę, która zostaje wprowadzona do materiału w obszar łuku elektrycznego. Ma to miejsce pomiędzy elektrodą wolframową i spawanym przedmiotem, który jest pod osłoną gazów. Osłona sprawia, że napoina będzie charakteryzować się najwyższą jakością. Tej metodzie towarzyszą dość wysokie koszty procesu, ale nieduża wydajność pracy ręcznej specjalisty. Stosuje się ją w procesach naprawczych różnych części maszyn. Napawanie łukowe GMA jest bardzo wydajna ze względu na automatyczną formę naprawy.

To proces stapiania materiału elektrody w łuku również pod osłoną gazów. Kolejną metodą jest napawanie łukiem krytym. Tym sposobem podobnie jak wcześniej, specjalista uzyskuje napoinę wysokiej jakości. Napawanie odbywa się w łuku elektrycznym pod warstwą topnika. Dzięki niemu specjalista traci prawie trzy razy mniej ciepła w całym procesie napawania. Ostatnią, popularną metodą stosowaną już w latach 50. ubiegłego wieku jest napawanie elektrożulowe. Podobnie jak w napawaniu łukiem krytym materiał topi się, ale kolejny etap procesu odbywa się bez użycia łuku elektrycznego.

A jedną z najnowocześniejszych metod napawania jest napawanie plazmowe. W łuku plazmowym umieszcza się materiał dedykowany napawaniu. Następnie materiał topi się i jest nakładany na podłoże.

Tags: , ,
Categories ogólnie