Read Comments

Profesjonalna instalacja pompy ciepła

Mieszanka wody i środka przeciw zamarzaniu jest pompowana wokół jednostki naziemnej. Pochłania energię słoneczną zmagazynowaną w energii. Ciepło jest pobierane za pomocą technologii kompresji i rozprężania. Energię wykorzystuje się do ogrzania domu. Na ilość dostępnego ciepła będzie miała wpływ pojemność (ilość rur i długość potrzebnych rowów) oraz warunki glebowe. Na przykład glina zatrzymuje więcej ciepła niż piasek. Specjalista sprawdzi te czynniki, zanim wykona odwierty pod pompy ciepła.

Jak instalowane są gruntowe pompy ciepła?

Wybór między poziomymi odwiertami pod pompy ciepła i pionowymi jest uzależniony od dostępnej przestrzeni i warunków gruntowych. Układ poziomy składa się z rury ułożonej w zamkniętej pętli w rowie, zwykle o głębokości 1,2 m. Musisz mieć dość duży ogród. Powinieneś wygospodarować około 500 m2 na pompę ciepła 10 kW w glebie gliniastej i dwukrotnie więcej w przypadku gleby piaszczystej.

Z kolei pionowy układ, zwany często systemem odwiertów pod pompy ciepła składa się z wielu otworów wierconych w ziemi i połączonych przez ich wierzchołki, w zamkniętej pętli. Liczba i głębokość otworów będzie podyktowana wielkością pompy ciepła i warunkami geologicznymi. Na przykład urządzenie o mocy 8 kW najprawdopodobniej potrzebuje co najmniej trzech otworów o głębokości 70-100 m (lub dwóch nieco głębszych otworów).

Czy gruntowe pompy ciepła są wydajne?

Pompy ciepła zasilane są energią elektryczną. Dlatego zawsze będzie to droga forma energii. Wydajność określana jest jako SCoP (współczynnik sezonowej wydajności). Dla naziemnej pompy ciepła standardowo wynosi 4.0. To oznacza, że na każdy 1 kW energii elektrycznej użytej do napędzania pompy wytworzy ona 4,0 kW ciepła.

Zatem kluczem do niskich kosztów eksploatacji i wysokiej wydajności jest:

  • Dobrze izolowany dom. Będzie wymagał mniejszej:

    • pompy ciepła,
    • powierzchni (lub mniej odwiertów pod pompy ciepła),
    • energii elektrycznej.

    Dzięki temu można obniżyć koszty kapitałowe i bieżące. Sprawność systemu zaczyna się zatem od zminimalizowania wymaganej ilości ciepła.

  • Dobrze zaprojektowany system. Profesjonalny instalator zaprojektuje i dostosuje jego rozmiar. Powinien sprawdzić warunki glebowe i dysponować sprzętem wysokiej jakości. Sprawdź też jego doświadczenie i poproś o referencje.

Gruntowe pompy ciepła są drogie w instalacji. Jednocześnie to najtańszy sposób eksploatacji energii odnawialnej. Co więcej, systemy są niezawodne i trwałe. Należy poszukać dobrego, wykwalifikowanego i doświadczonego instalatora. Dzięki temu będziesz miał pewność, że system jest dopasowany do warunków gruntowych i wymagań domu.

Nasza firma realizuje odwierty pod pompy ciepła sprawdź naszą ofertę tutaj.

Tags: ,
Categories dom