Read Comments

Jak przebiega budowa

Aby budowa przebiegała szybko i sprawnie, inwestor ma za zadanie odpowiednio przygotować cały proces budowlany. W tym celu konieczne jest znalezienie wykonawców całego przedsięwzięcia oraz zorganizowanie nadzoru. Najlepiej jeśli są to osoby posiadające specjalistyczne wykształcenie i doświadczenie, pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. W większych inwestycjach niezbędne jest zatrudnienie nie tylko projektanta oraz kierownika, ale również inspektora nadzoru inwestorskiego. Niekiedy potrzebni są inni specjaliści, np.: geodeta, geolog, czy archeolog.

To, czy obiekt zostanie stworzony zgodnie z naszymi oczekiwaniami zależy w ogromnej mierze od grona zatrudnionych wykonawców. Z tego względu już na wczesnym etapie całego przedsięwzięcia warto zorientować się w firmach mogących wykonać interesujące nas zlecenie. Dobrze jest zwrócić uwagę, czy ma do dyspozycji odpowiednie narzędzia, a jeżeli chcemy zastosować nowoczesne materiały budowlane, czy potrafi posługiwać się najnowszymi technologiami w dziedzinie budownictwa. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach o zakończeniu prac, koniecznie jest zgłoszenie do odpowiedniego urzędu stosownej informacji oraz uzyskanie zgody na użytkowanie.

Kierownik budowy

Jednym z najważniejszych osób na budowie jest kierownik budowy. Wiele firm daje ogłoszenie „kierownik robót praca” i szuka najlepszych fachowców. Od tej osoby bardzo dużo zależy na placu budowy. Obowiązki kierownika budowy są dość rozległe. Po pierwsze przejmując on budowę od inwestora zostaje on za nią odpowiedzialny. Od teraz to kierownik budowy musi prowadzić wszelką dokumentację związaną z prowadzonymi pracami. W przypadku stwierdzenia niebezpieczeństwa to właśnie kierownik budowy musi zarządzić przerwanie budowy. Do tego dochodzi prowadzenie dziennika budowy jak i również wiele innych czynności. Z całą pewnością, aby zostać kierownikiem budowy należy mieć duże doświadczenie oraz oczywiście odpowiednie wykształcenie.