Read Comments

Co tam, panie, na giełdzie?

Marzeniem, a także wyznacznikiem prestiżu jest dla wielu dużych przedsiębiorców wejście ze swoją firmą na Giełdę Papierów Wartościowych. Nie każde przedsiębiorstwo ma jednak na to szansę, musi bowiem spełniać pewne jasno określone warunki. Jak wejść na giełdę? Przede wszystkim firma musi być spółką akcyjną albo komandytowo-akcyjną. Decyzja o wejściu na GPW może mieć dwie przyczyny. Pierwsza wynika z chęci pozyskania kapitału, który pomógłby rozwijać firmę, a drugą przyczyną jest zamiar regularnej sprzedaży akcji w celu sprzedaży przedsiębiorstwa. Wejście na Giełdę jest najbardziej opłacalne dla tych przedsiębiorców, którzy chcą powiększyć swój kapitał w celu inwestowania w rozwój firmy lub nakłady finansowe są im niezbędne do wdrożenia nowej strategii rozwoju. Uczestnictwo w Giełdzie gwarantuje firmom także wiarygodność, szacunek i rozpoznawalność.

Pierwsza giełda papierów wartościowych w Polsce otwarta została w Warszawie 12 maja 1817 roku.
Obecnie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie znajduje się na liście dziesięciu największych giełd w Europie.

Wejście na GPW ma jednak również pewne wady. Przede wszystkim procedura ta nie jest łatwa i zwykle długotrwała. Koszty tej operacji również są bardzo wysokie. Z dużymi wydatkami wiąże się też przygotowanie firmy i zmiana struktury jej działalności. Trzeba się też liczyć z tym, żeby utrzymywać na odpowiednim poziomie wyniki finansowe oraz przygotowywać z nich raporty. Jeżeli te fakty nie są odstraszające, to po przebrnięciu przez wszystkie niezbędne formalności przedsiębiorca może liczyć na korzystniejsze i łatwiej dostępne kredyty bankowe, a także możliwość zdobycia kapitału na dalszą działalność. Wraz z debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych, w firmie zachodzi wiele zmian. Przede wszystkim staje się spółką akcyjną, jeżeli wcześniej nie była, a poza tym musi zmienić strukturę organizacyjną – powołać zarząd i radę nadzorczą. Pojawia się też walne zgromadzenie akcjonariuszy. Do obowiązków nowicjusza na Giełdzie będzie należało publikowanie raportów oraz publiczne informowanie o działaniach spółki. Na giełdzie reprezentowane są spółki z bardzo wielu branż. Zdaniem ekspertów największy potencjał drzemie w sektorach związanych z nieruchomościami, mediami i telekomunikacją.